Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Banská Bystrica, Horná 67

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov [ kontakty a informácie ]

Mgr. Anežka Kočalková

Banská Bystrica, Pod Hôrkami 20 Medzibrod

Preklady a tlmočenie z/do slovinského jazyka vrátane súdnych úradných prekladov. [ kontakty a informácie ]

hore