Mgr. Anežka Kočalková

Preklady a tlmočenie z/do slovinského jazyka vrátane súdnych úradných prekladov.

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Slovinský jazykánoáno

Mgr. Anežka Kočalková
Meno: Mgr. Anežka Kočalková
Pod Hôrkami 20
976 96 Medzibrod
0903 938 716
info@slovincina.sk
www.slovincina.sk