Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Chorvátsky jazykánoáno
Grécky jazykánonie
Holandský jazykánonie
Požský jazykánoáno
Rumunský jazykánonie
Slovinský jazykánonie
Srbský jazykánonie
Ukrajinský jazykánoáno

Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM
Meno: Mgr.Katarína Medveďová
Horná 67
974 01 Banská Bystrica
0915 959 104
inverbum@mail.t-com.sk
www.inverbum.sk