Agentúra DUTIS

Banská Bystrica, Námestie Štefana Moysesa 2

Prekladateľské a tlmočnícke služby v 35 jazykoch [ kontakty a informácie ]

Mgr.Katarína Medveďová - IN VERBUM

Banská Bystrica, Horná 67

Preklady a tlmočenie z/do 18 jazykov [ kontakty a informácie ]

i-preklad.sk

Banská Bystrica, Starohorská 6152/24

i-preklad Inteligentný preklad, prekladateľské služby , tlmočnícke služby, jazyková vyučba, anglický jazyk, taliansky jazyk, nemecký jazyk, španielsky jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, maďarský jazyk, poľský jazyk, slovenský jazyk, online kalkulácia [ kontakty a informácie ]

Barbora Gecseová

Rimavská Sobota

Vyštudované prekladateľstvo - tlmočníctvo, II. stupeň. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania

Zvolen, Strakonická cesta 2307/5

Úradné a neúradne preklady - viac ako 40 jazykov [ kontakty a informácie ]

Ildikó Vojtušová

Banská Štiavnica, Banícka 739/5

Preklad textov aj rukopisov v kombinácii madarčina - slovenčina. Aktívna živnost na prekladanie a tlmočenie. Preferované témy história, turizmus, humanitné vedy. Štúdium absolvované v Maďarsku História Bc, Kultúrne dedičstvo Mgr [ kontakty a informácie ]

hore