Agentúra DUTIS

Prekladatežské a tlmočnícke služby v 35 jazykoch

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Subjekt je prekladatežská agentúra
Počet rokov praxe: 32
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Arabský jazykánoáno
Chorvátsky jazykánoáno
Flámsky jazykánoáno
Holandský jazykánoáno
Maďarský jazykánoáno
Portugalský jazykánoáno
Požský jazykánoáno
Rumunský jazykánoáno

Agentúra DUTIS
Meno: Ján Dula
Námestie Štefana Moysesa 2
974 01 Banská Bystrica
0903 652 637
048/4173867
preklady@dutis.sk