Jazyková škola Flap

Dolný Kubín, Aleja Slobody 2248

Špecializujeme sa na výučby angličtiny, nemčiny a španielčiny. Našim študentom ponúkame projekty medzinárnej mobility v rámci celoživotného vzdelávania sa. V našich kurzoch sa študneti veľmi ľahko a efektívne vzdelávajú v cudzích jazykoch v príjemnom prostredí. Ponúkame veľa doplnkových aktivít, kde si študenti môžu ľahko otestovať svoje jazykové zručnosti v praxi. [ kontakty a informácie ]

PhDr. Alžbeta Košíková, PhD.-RU3

Žilina, Gaštanová 23

Špecializácia ruský jazyk, nemecký jazyk. Jazykové kurzy - všetky vedomostné úrovne, vrátane obhodnej a odbornej ruštiny a nemčiny, kurzy ruskej kultúry a civilizácie, preklady, tlmočenie, biznis poradenstvo v oblasti podnikania v RF, jazykový audit, jazykové poradenstvo. Diplom Inštitút ruského jazyka a literatúry A.S. Puškina v Moskve, Diplom RF za prácu v oblasti ruského jazyka a ruskej kultúry, certifikát RF - biznis ruský jazyk, certifikát Export-Akademie Reutlingen/BRD, Certifikát Universität Leipzig, Chemnitz. [ kontakty a informácie ]

Medzinárodná Jazyková Agentúra

Žilina, V. Tvrdého 1

Jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých, príprava na maturitu, Business English, právna angličtina, medicínska angličtina, špecifická angličtina, jazykové štúdium v zahraničí, Internship, rok na strednej škole, jazykové tábory, prekladateľský servis. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Flap

Dolný Kubín, Aleja Slobody 2248

Jazyková škola Flap ponúka celoročné jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny a španielčiny v meste Dolný Kubín a jeho okolí. V lete ponúkame konverzačné kurzy, prímestské jazykové tábory pre deti a mládež a jazykové projekty pre našich študentov. Kurzy vyučujú vysoko kvalifikovaní lektori, v príjemnom a motivačnom prostredí. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Žilina

Žilina, Národná 18

Jazykové kurzy a školenia, Preklady, úradné preklady, neúradné preklady, tlmočnenie, PC kurzy, kurzy účtovníctva [ kontakty a informácie ]

LINQUA

Kysucké Nové Mesto, Hviezdoslavova 565

Jazykové vzdelávanie, jazykové kurzy angličtiny a nemčiny, úradné preklady [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania KNM

Kysucké Nové Mesto, Belanského 193

Jazyková škola Inštitút jazykov a vzdelávania v KNM organizuje pre verejnosť, deti, dospelých, študentov a firmy jazykové kurzy z angličtiny, nemčiny a ruštiny, a taktiež doučovanie z týchto jazykov pre základnú a strednú školu. Ponúkame tiež prípravu na maturitu pre gymnáziá a stredné odborné školy z anglického a nemeckého jazyka. Viac info na tel. čísle, webstránke alebo osobne v kancelárii na Belanského ulici. [ kontakty a informácie ]

hore