PhDr. Alžbeta Košíková, PhD.-RU3

Špecializácia ruský jazyk, nemecký jazyk. Jazykové kurzy - všetky vedomostné úrovne, vrátane obhodnej a odbornej ruštiny a nemčiny, kurzy ruskej kultúry a civilizácie, preklady, tlmočenie, biznis poradenstvo v oblasti podnikania v RF, jazykový audit, jazykové poradenstvo. Diplom Inštitút ruského jazyka a literatúry A.S. Puškina v Moskve, Diplom RF za prácu v oblasti ruského jazyka a ruskej kultúry, certifikát RF - biznis ruský jazyk, certifikát Export-Akademie Reutlingen/BRD, Certifikát Universität Leipzig, Chemnitz.

Jazykové kurzy v regióne Žilina
Subjekt je živnostník
Počet rokov praxe: 46
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 8,- do 17,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknieánoáno

PhDr. Alžbeta Košíková, PhD.-RU3
Meno: Alžbeta Košíková
Gaštanová 23
010 07 Žilina
0903 252 108
kosikova@ru3.sk
www.ru3.sk