Jazyková škola Flap

Špecializujeme sa na výučby angličtiny, nemčiny a španielčiny. Našim študentom ponúkame projekty medzinárnej mobility v rámci celoživotného vzdelávania sa. V našich kurzoch sa študneti veľmi ľahko a efektívne vzdelávajú v cudzích jazykoch v príjemnom prostredí. Ponúkame veľa doplnkových aktivít, kde si študenti môžu ľahko otestovať svoje jazykové zručnosti v praxi.

Jazykové kurzy v regióne Dolný Kubín
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 14
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 2.30,- do 15,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknienieáno
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknienieáno
Španielsky jazyknienieáno

Jazyková škola Flap
Meno: Mgr. Katarína Pilárová
Aleja Slobody 2248
026 01 Dolný Kubín
0907 654 304
info@skolaflap.sk
www.skolaflap.sk