Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Výučba cudzích jazykov, špecializácia na individuálnu výučbu, doučovanie ZŠ, SŠ. [ kontakty a informácie ]

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.

Snina, Strojárska 3934

I.V.M.K. s. r. o. je inštitút, ktorého majitelia pôsobia na lektorskom trhu niekoľko rokov. Vo vzdelávaní anglického jazyka, ale aj vo sfére vzdelávania dospelých ich motivácie, predajných zručnosti a odborných zručnosti v predaji. Práve preto si myslíme, že tieto kombinácie zručností a skúsenosti dokážu využiť v inštitúte vzdelávania a posunúť študentov v ich kariérnom raste. [ kontakty a informácie ]

hore