Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.

I.V.M.K. s. r. o. je inštitút, ktorého majitelia pôsobia na lektorskom trhu niekoľko rokov. Vo vzdelávaní anglického jazyka, ale aj vo sfére vzdelávania dospelých ich motivácie, predajných zručnosti a odborných zručnosti v predaji. Práve preto si myslíme, že tieto kombinácie zručností a skúsenosti dokážu využiť v inštitúte vzdelávania a posunúť študentov v ich kariérnom raste.

Jazykové kurzy v regióne Snina
Subjekt je agentúra vzdelávania
Počet rokov praxe: 14
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 2,- do 30,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánonieáno
Francúzsky jazyknienienie
Nemecký jazykánonienie
Ruský jazyknienienie
Taliansky jazyknienienie
Španielsky jazyknienienie

Inštitút Vzdelávania Mateja Korvína s.r.o.
Meno: Jana Kerekaničová
Strojárska 3934
069 01 Snina
0944 946 811
info@ivmk.sk
www.ivmk.sk