Solid-plus

Výučba cudzích jazykov, špecializácia na individuálnu výučbu, doučovanie ZŠ, SŠ.

Jazykové kurzy v regióne Prešov
Subjekt je agentúra vzdelávania
Počet rokov praxe: 19
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 5,- do 8,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknienieáno
Francúzsky jazyknienieáno
Nemecký jazyknienieáno
Ruský jazyknienieáno
Taliansky jazyknienieáno
Španielsky jazyknienieáno

Solid-plus
Meno: PaedDr. Sidorová Mária
Masarykova 2
080 01 Prešov
051/7581314
ms.solidplus@gmail.com
www.solidplus.sk