Jazyková škola

Banská Bystrica, Tr. SNP č. 54

Jazykové kurzy, štátne jazykové skúšky. [ kontakty a informácie ]

Mgr. Mária Nárožná - HOUSERVICES

Žiar nad Hronom, Dr. Janského 2

Výučba cudzích jazykov, doučovanie a prekladanie. [ kontakty a informácie ]

Centrum ďalšieho vzdelávania, Technická univerzita vo Zvolene

Zvolen, T.G.Masaryka 24

Organizácia kurzov, školení, seminárov, konferencií. Ponuka odborného ale aj všeobecného vzdelávania. Medzinárodné certifikáty CITY and GUILDS, ECDL. Národné certifikáty - jazykové, počítačové, manažérske a odborné vzdelávanie. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Progres

Zvolen, P. Jilemnického 1035

Jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých. Kurzy všeobecnej ako aj obchodnej angličtiny a nemčiny. Skupinová, firemná a individuálna výučba. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Progres

Banská Bystrica, Radvanská 25

Jazykové kurzy pre deti, mládež a dospelých. Kurzy všeobecnej ako aj obchodnej angličtiny a nemčiny. Skupinová, firemná a individuálna výučba. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Banská Bystrica

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, poľštiny, španielčiny, kurzy účtovníctva jednoduchého, podvojného, mzdového, PC kurzy, firemné kurzy a školenia. Podľa počtu osôb organizujeme kurzy individuálne, duo 2 osoby , miniskupina 3-6 osôb a skupina max. 10 osôb. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania

Banská Bystrica, Kapitulská 13

Organizujeme kurzy anglického, nemeckého, španielskeho, ruského, talianskeho, poľského jazyka. Na základe požiadavky zabezpečíme akýkoľvek iný jazykový kurz. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Move Ahead

Banská Bystrica, Robotnícka 6

Jazyková škola sa špecializuje na výučbu anglického jazyka-všetky jazykové úrovne od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Ponúkame taktiež individuálnu výučbu, prípravu na jazykové certifikáty, na maturitu, na vysokú školu. Výučbu vedú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhoročnou praxou vo výučbe jazykov. [ kontakty a informácie ]

Jazyková škola Move Ahead

Banská Bystrica, Robotnícka 6

Špecializujeme sa na výučbu angličtiny, štandardné kurzy-všetky jazykové úrovne, príprava na maturitu, príprava na jazykové certifikáty FCE,angličtina pre deti, individuálne vyučovanie, obchodná angličtina, vyučovanie vo firmách. Vyučujeme aj ruský a nemecký jazyk. [ kontakty a informácie ]

Inštitút jazykov a vzdelávania Žiar nad Hronom

Žiar nad Hronom, Pod Donátom 5

Jazyková škola, prekladateľská agentúra, kurzy účtovníctva, kurzy PC, odborné kurzy, semináre - aktuálna legislatíva, doučovanie. [ kontakty a informácie ]

Language Leisure Cente

Banská Bystrica, Kapitulská 1

Vyučovanie cudzích jazykov , vyučovanie cudzích jazykov v hladine alfa, organizovanie exkurzií do Anglicka, organizovanie letných táborov. [ kontakty a informácie ]

hore