Language Leisure Cente

Vyučovanie cudzích jazykov , vyučovanie cudzích jazykov v hladine alfa, organizovanie exkurzií do Anglicka, organizovanie letných táborov.

Jazykové kurzy v regióne Banská Bystrica
Subjekt je súkromná jazyková škola
Počet rokov praxe: 23
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 8,- do 15,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazyknieánoáno
Francúzsky jazyknieánoáno
Nemecký jazyknieánoáno
Ruský jazyknieánoáno
Taliansky jazyknieánoáno

Language Leisure Cente
Meno: Divoková Renáta
Kapitulská 1
974 01 Banská Bystrica
0908 657 705
kurzy@llc.sk
www.llc.sk