Centrum ďalšieho vzdelávania, Technická univerzita vo Zvolene

Organizácia kurzov, školení, seminárov, konferencií. Ponuka odborného ale aj všeobecného vzdelávania. Medzinárodné certifikáty CITY and GUILDS, ECDL. Národné certifikáty - jazykové, počítačové, manažérske a odborné vzdelávanie.

Jazykové kurzy v regióne Zvolen
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena za vyučovaciu hodinu od 1.72,- €

JazykAkred.Zahr. lektorInd. vyuč.
Anglický jazykánoánoáno
Francúzsky jazykánoánoáno
Nemecký jazykánoánoáno

Centrum ďalšieho vzdelávania, Technická univerzita vo Zvolene
Meno: Ing. Jozef Sklenár
T.G.Masaryka 24
960 53 Zvolen
045/5206519
sklenar@vsld.tuzvo.sk
www.tuzvo.sk/cdv