Technický slovník online

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A/D convertor
analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

ABAP
Advanced Business Application Programming Programovací jazyk od spoločnosti SAP pre vývoj aplikacií pre podnikateľský softwarový systém SAP. Novšia verzia, ABAP Objects, je rozšírená o objektové programovanie.

abbreviated addressing
skrátené adresovanie

able
môcť, je dovolené

Abnormal termination
Ukončenie chodu programu, vyvolané operačným systémom alebo jeho súčasťou jeho z dôvodu chyby. Operačný systém takto skončí prebiehajúcu operáciu, alebo operácie čoho následkom je strata všetkých neuložených dát.

about
o, o aplikácii

absence of feedback
absencia spätnej väzby

AC
Alternating Current; striedavý prúd

Accelerator
Zariadenie slúžiace pre urýchľovanie špeciálnych procesov v počítači. Častým prípadom, je grafický akcelerátor , čo je špeciálna karta zasunutá v počítači, ktorá urýchľuje grafické operácie a zobrazenie grafiky.

accept
prijať, akceptovať

access
prístup, sprístupniť

access code
prístupový kód, heslo

Access control
Spôsoby a metódy, ktorými sú definované a prideľované prístupové práva na manipuláciu s prostriedkami, väčšinou dátami.

Access denied
Hlásenie systému, aplikácie , že s požadovanými údajmi nieje možné pracovať. Dôvodom môže byť nedostatočné prístupové práva, alebo neuzatvorený súbor.

access list
prístupový zoznam; zoznam tých, ktorí majú prístup povolený

access path
prístupová cesta

accessible
prístupný

Accessories
Príslušenstvo.

account
účet, konto; pre používateľa sú dostupné niektoré funkcie počítača alebo počítačovej siete až po prihlásení sa menom a heslom, je teda pre neho potrebné zriadiť konto s určitými oprávneniami

acknowledgment
potvrdenie

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface; funkcie pre riadenie spotreby energie pre zariadenia v počítači

A/D convertor
analógovo-číslicový (analógovo-digitálny) prevodník

ABAP
Advanced Business Application Programming Programovací jazyk od spoločnosti SAP pre vývoj aplikacií pre podnikateľský softwarový systém SAP. Novšia verzia, ABAP Objects, je rozšírená o objektové programovanie.

abbreviated addressing
skrátené adresovanie

able
môcť, je dovolené

Abnormal termination
Ukončenie chodu programu, vyvolané operačným systémom alebo jeho súčasťou jeho z dôvodu chyby. Operačný systém takto skončí prebiehajúcu operáciu, alebo operácie čoho následkom je strata všetkých neuložených dát.

about
o, o aplikácii

absence of feedback
absencia spätnej väzby

AC
Alternating Current; striedavý prúd

Accelerator
Zariadenie slúžiace pre urýchľovanie špeciálnych procesov v počítači. Častým prípadom, je grafický akcelerátor , čo je špeciálna karta zasunutá v počítači, ktorá urýchľuje grafické operácie a zobrazenie grafiky.

accept
prijať, akceptovať

access
prístup, sprístupniť

access code
prístupový kód, heslo

Access control
Spôsoby a metódy, ktorými sú definované a prideľované prístupové práva na manipuláciu s prostriedkami, väčšinou dátami.

Access denied
Hlásenie systému, aplikácie , že s požadovanými údajmi nieje možné pracovať. Dôvodom môže byť nedostatočné prístupové práva, alebo neuzatvorený súbor.

access list
prístupový zoznam; zoznam tých, ktorí majú prístup povolený

access path
prístupová cesta

accessible
prístupný

Accessories
Príslušenstvo.

account
účet, konto; pre používateľa sú dostupné niektoré funkcie počítača alebo počítačovej siete až po prihlásení sa menom a heslom, je teda pre neho potrebné zriadiť konto s určitými oprávneniami

acknowledgment
potvrdenie

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface; funkcie pre riadenie spotreby energie pre zariadenia v počítači

Ďalej >>

hore