Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady-tlmočenie do svetových jazykov [ kontakty a informácie ]

Úradné preklady - taliančina

Prešov, Nábrežná 10

Súdny prekladateľ - taliančina - úradné preklady - taliansky jazyk. [ kontakty a informácie ]

Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady úradné aj neúradné, jazykové kurzy, doučovanie z predmetov SŠ, ZŠ, príprava na VŠ [ kontakty a informácie ]

hore