Solid-plus

Prešov, Masarykova 2

Preklady-tlmočenie do svetových jazykov [ kontakty a informácie ]

Kvalitné preklady

Poprad, Ludvíka Svobodu 1A

Ponúkame všetky druhy prekladov okrem úradne overených prekladov, ktoré sú vypracované diplomovanými prekladateľmi v odbore prekladateľstvo-tlmočníctvo. [ kontakty a informácie ]

hore