Petra Stuhr

Prešov

Neúradné preklady Estónsky, Anglický, Dánsky. Estónsky a Anglicky aj tlmočníctvo. [ kontakty a informácie ]

hore