Mgr.Irena Majcherová

Košice, Mäsiarska 45

úradné preklady - jazyk slovenský, ruský, český
neúradné preklady a korektúry - jazyk český a slovenský [ kontakty a informácie ]

Ing. Gabriela Sakmárová

Košice, Dénešova 6

Úradné a neúradné preklady v slovenskom a ruskom jazyku [ kontakty a informácie ]

Vertere - jazykový servis, s.r.o.

Košice, Němcovej 30

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujeme z a do 40-tich svetových jazykov, vrátane rôznych jazykových kombinácií pre široké spektrum profesijných odborov. Zabezpečujeme jazykové korektúry rodenými hovorcami , grafické spracovanie vašich textov a dokumentov. Pracujeme s rozsiahlym tímom profesionálnych prekladateľov, tlmočníkov a jazykových lektorov, ktorí sú základným predpokladom pre splnenie spoločného cieľa - Vášho úspechu. [ kontakty a informácie ]

Ing. Omar Aldahoul

Košice, Pod Vitalinou 7 Košice - Kavečany

Preklad a tlmočenie z a do arabského jazyka. Všetky oblasti s pôsobením na celom území SR [ kontakty a informácie ]

hore