Mgr.Irena Majcherová

úradné preklady - jazyk slovenský, ruský, český
neúradné preklady a korektúry - jazyk český a slovenský

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazykánonie
Ruský jazykánonie
Slovenský jazykánonie

Mgr.Irena Majcherová
Meno: Mgr. Irena Majcherová
Mäsiarska 45
040 01 Košice
0910 367 903
0910 340 399
majcher.irena@gmail.com