MÚDRY PREKLAD s. r. o.

Bratislava, Šulekova 12

Agentúra MÚDRY PREKLAD je na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb šiesty rok. Za toto krátke obdobie sme však dokázali získať mnohých významných zákazníkov, s ktorými spolupracujeme k obojstrannej spokojnosti. Aby sme mohli byť stále na poprednom mieste na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb, je hlavným cieľom našej agentúry spokojný zákazník. My vieme, že tento cieľ sa dá dosiahnuť iba kvalitnými službami. [ kontakty a informácie ]

PhDr Alexandra Corbett Dekanová

Bratislava, Ul. 29. augusta 28

- absolvované štúdium Latinčina - Angličtina na Masarykovej univerzite v Brne
- vyučovanie latinčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, autorka učebnice latinského jazyka
- vyučovanie anglického jazyka na základnej bilingválnej škole
- skúsenosti s prekladom latinských stredovekých a novovekých rukopisných textov
- vydané knižné preklady
- momentálne bývam na Novom Zélande, kontakt najmä cez e-mail
- doučujem latinčinu a angličtinu cez skype [ kontakty a informácie ]

hore