MÚDRY PREKLAD s. r. o.

Agentúra MÚDRY PREKLAD je na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb šiesty rok. Za toto krátke obdobie sme však dokázali získať mnohých významných zákazníkov, s ktorými spolupracujeme k obojstrannej spokojnosti. Aby sme mohli byť stále na poprednom mieste na trhu prekladateľských a tlmočníckych služieb, je hlavným cieľom našej agentúry spokojný zákazník. My vieme, že tento cieľ sa dá dosiahnuť iba kvalitnými službami.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Grécky jazykánoáno
Gruzínsky jazykánoáno
Hindský jazykánoáno
Latinský jazykánoáno
Poľský jazykánoáno
Srbský jazykánoáno
Turecký jazykánoáno
Švédsky jazykánoáno

MÚDRY PREKLAD s. r. o.
Meno: MÚDRY PREKLAD s. r. o.
Šulekova 12
811 06 Bratislava
02/544 185 76
info@mudrypreklad.sk
www.mudrypreklad.sk