Mgr. Iveta Jurčíková

Úradné a neúradné preklady a tlmočenie - anglický / slovenský jazyk

Profesionálny preklad textu v regióne Prievidza
Počet rokov praxe: 27
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno

Mgr. Iveta Jurčíková
Meno: Mgr. Iveta Jurčíková
Dlhá 8
971 01 Prievidza
0905 480 774
mgr.iveta.jurcikova@gmail.com