Mgr. Daniela Buchelová

Súdne a bežné preklady z/do francúzskeho jazyka. Špecializácia technická francúzština so zameraním na automobilový priemysel, právo, financie, strojárstvo, ekonómia, elektrotechnika. Konzekutívne i simultánne tlmočenie na Slovensku a v zahraničí. Certifikát súdnej prekladateľky zápis v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov .

Profesionálny preklad textu v regióne Trnava
Počet rokov praxe: 21
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Francúzsky jazykánoáno

Mgr. Daniela Buchelová
Meno: Mgr. Daniela Buchelová
Pod Kaštieľom 27
919 51 Špačince
0905 215 110
daniela.buchelova@azet.sk