PaedDr. Andor Buják

Prekladatež a tlmočník v odbore slovenský jazyk – maďarský jazyk ponúka vyhotovenie úradne overených a neoverených prekladov, webové stránky, webové prezentácie, projekty, výpisy z obchodného registra, zmluvy, konzekutívne a simultánne tlmočenie.

Profesionálny preklad textu v regióne Galanta
Počet rokov praxe: 17
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknienie
Maďarský jazykánoáno

PaedDr. Andor Buják
Meno: PaedDr. Andor Buják
Matúškovo 82
925 01 Matúškovo
0905 636 871
bujak.andor@gmail.com