Jana Pavlovová

Preklad z a do nemeckého jazyka. Dlhoročná prax s technickými, ekonomickými a právnymi textami. Aj úradné preklady.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 44
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

Jana Pavlovová
Meno: Jana Pavlovová
Karpatská ul.
040 01 Košice
0903 637 057
pavlovovaj@gmail.com