PhDr. Gabriela Slezáková, PhD.

Preklady z/do poľského jazyka, aj s okrúhlou pečiatkou.

Profesionálny preklad textu v regióne Banská Bystrica
Počet rokov praxe: 16
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Poľský jazykánonie

PhDr. Gabriela Slezáková, PhD.
Meno: PhDr. Gabriela Slezáková, PhD.
L. Novomeského 8
96231 Veľká Lúka
0905 145 502
slezakova.gabriela@gmail.com