PhDr. Vladimíra Hudáková

Odborné preklady a tlmočenie, aj simultánne. Technické odbory, právo, ekonómia.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 43
Orientačná cena prekladu normostrany od 20,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazykánonie
Francúzsky jazykánoáno
Taliansky jazykánonie

PhDr. Vladimíra Hudáková
Meno: PhDr. Vladimíra Hudáková
Kvetná 9
900 28 Ivanka pri Dunaji
0905 385 726
mirahud@nextra.sk