Mgr. Mariana Páterková

Kvalitné preklady z nemčiny, korigovaná úprava do spisovnej slovenčiny.

Profesionálny preklad textu v regióne Ružomberok
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 13,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknienie

Mgr. Mariana Páterková
Meno: Mgr. Mariana Páterková
Čutkovská 24
034 06 Ružomberok
0907 397 887
mariana.paterkova@gmail.com