Mgr. Nina Kapušová

Absolventka štud. odboru Baltistika, Masarykova univerzita. Študentka doktorského štúdia všeobecná jazykoveda, Masarykova univerzita. Neúradné preklady (príp. tlmoňenie) do/z uvedených jazykov. Držiteľka živnostenského oprávnenia pre prekladateľské služby a vyuňovanie cudzích jazykov.

Profesionálny preklad textu v regióne Trenčín
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Fínsky jazyknieáno
Francúzsky jazyknienie
Litovský jazyknieáno

Mgr. Nina Kapušová
Meno: Mgr. Nina Kapušová
0904 235 424
nina.kapus@gmail.com