Eva Braciniková

Preklady a tlmočenie z/do španielsky jazyk.

Profesionálny preklad textu v regióne Brezno
Počet rokov praxe: 13
Orientačná cena prekladu normostrany od 12,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Španielsky jazyknieáno

Eva Braciniková
Meno: Eva Braciniková
Švermova 482/59
976 52 Čierny Balog
0944 950 046
ebracinikova@azet.sk