PhDr. Miroslava Avramovová

Technické preklady, ekonomika, história, medicína, politika, umenie, stavebníctvo, architektúra, pedagogika, obchod, beletria Bola som dlhoročnou členkou SSPOL a SSPUL. V minulosti som aj tlmočila. Francúzsky jazyk MŠ v Paríži 1961/1962 , ZŠ s rozšíreným vyučovaním, G s rozšíreným vyučovaním + maturitná skúška 1975 , dve skúšky na FF UK v Bratislave 1 súborná , novinárska stហv Paríži 1990 , prekladatežská stហv Seneffe v Belgicku 2000 Ruský jazyk ZŠ s rozšíreným vyučovaním, G s rozšíreným vyučovaním + maturitná skúška 1975, dve skúšky na FF UK v Bratislave 1 súborná.

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 36
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Bulharský jazyknienie
Chorvátsky jazyknienie
Český jazyknienie
Francúzsky jazyknienie
Požský jazyknienie
Ruský jazyknienie
Srbský jazyknienie

PhDr. Miroslava Avramovová
Meno: PhDr. Miroslava Avramovová
Jungmannova 10
851 01 Bratislava

mavramovov@gmail.com