Ing. Marian Kirsch

Strojárenstvo, stavbárstvo, chémia, hutníctvo, medicína, obchodné jednania, zmluvy, korešpondencia, preklady textov z audio a videonahrávok.

Profesionálny preklad textu v regióne Považská Bystrica
Počet rokov praxe: 22
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknieáno

Ing. Marian Kirsch
Meno: Ing. Marian Kirsch
Rozkvet 008/19
017 01 Považská Bystrica
0905 151 481
lenochod@slovanet.sk