GEMMA + s.r.o.

Právo, obchod, obchodná korešpondencia, zákony, teológia, stavebníctvo, strojárstvo hlavne problematika kotlov na spaľovanie odpadov a ich prídavných zariadení, ekonomika, účtovníctvo.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 15
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Taliansky jazyknieáno

GEMMA + s.r.o.
Meno: Mgr. Adriana Maďarová
Trieda SNP 61
040 11 Košice
0905 272 387
adrianamadarova@netkosice.sk