Dr. Beáta Cajchanová

Preklady v oblasti procesného práva, medicíny, psychológie, pedagogiky, beletrie, univerzitné ukončenie prekladatežstva, medzinárodný, Certifikát SERR C2

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 24
Orientačná cena prekladu normostrany od 18,- do 23,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Český jazyknieáno
Nemecký jazyknieáno

Dr. Beáta Cajchanová
Meno: Dr. Beáta Cajchanová
Istrijská 18
841 07 Bratislava
0905 635 318
bcajchanova@gmail.com