Danica Remeteiová

Preklady a tlmočenie, súdne overené preklady

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 32
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

Danica Remeteiová
Meno: Danica Remeteiová
Cesta pod Hradovou 12
040 01 Košice
0905 540 218
danica@temetei.sk