Ing. Igor Varga

Prekladateľ a tlmočník z poľského jazyka do slovenského jazyka, zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov ministerstva spravodlivosti JASPI. Overené preklady - obchodné dokumenty, technické dokumenty.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Počet rokov praxe: 34
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Poľský jazykánoáno

Ing. Igor Varga
Meno: Ing. Igor Varga
Dobšinského 1598/16
010 08 Žilina
041/5654660
0915 783 765
ingigor@centrum.sk