Mgr. Naďa Lazarová

Filozofická fakulta UK tlmočníctvo prekladatežstvo, preklady, tlmočenie

Profesionálny preklad textu v regióne Bratislava
Počet rokov praxe: 34
Orientačná cena prekladu normostrany od 15,- do 25,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Bulharský jazyknieáno
Ruský jazyknieáno
Srbský jazyknienie

Mgr. Naďa Lazarová
Meno: Mgr. Naďa Lazarová
Krížna 38
811 07 Bratislava
0905 204 003
nada.lazarova@gmail.com