Bc. Viera Sokolová

Ponúkam profesionálne preklady všetkých druhov textov, aj právnických a ekonomických.

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Počet rokov praxe: 14
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie

Bc. Viera Sokolová
Meno: Bc. Viera Sokolová
064 01 Stará Ľubovňa
0910 187 295
dalineida@gmail.com