Elena Muráriková

Špecializujem sa na právnu a ekonomickú oblasť.

Profesionálny preklad textu v regióne Žilina
Počet rokov praxe: 18
Orientačná cena prekladu normostrany od 13,- do 15,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknieáno

Elena Muráriková
Meno: Elena Muráriková
Lysica 222
013 05 Belá
0904 972 480
murarikova.elena@centrum.sk