Patrik Lompart

Neúradné preklady z/do nemeckého jazyka, expresne rýchlo.

Profesionálny preklad textu v regióne Stará Ľubovňa
Počet rokov praxe: neuvedené
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknienie

Patrik Lompart
Meno: Patrik Lompart
0904 935 262
lompart.patrik@gmail.com