Evita Struhárová

VŠ diplom - špecializácia cudzie jazyky a kultúry. Lektor pre jazykovú agentúru, momentálne prekladateľ/tlmočník pre firmu na oddelení komunikácie so zahraničím. Bohaté skúsenosti so zahraničím - tlmočenie na medzinárodných stretnutiach v Londýne a v Bruseli. V súčasnosti sa venujem prekladom hlavne v oblastiach politiky, ekonomiky, sociálnej práce, psychológie, obchodu, cestovného ruchu. Takisto robím aj korektúry textu v cudzom jazyku.

Profesionálny preklad textu v regióne Prievidza
Počet rokov praxe: 12
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 35,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánoáno
Český jazykánoáno
Taliansky jazyknienie

Evita Struhárová
Meno: Evita Struhárová
971 01 Prievidza

forumevita@gmail.com