Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE

Prekladateľka

Profesionálny preklad textu v regióne Košice
Subjekt je prekladateľská agentúra
Počet rokov praxe: 30
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 12,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Maďarský jazykánonie
Nemecký jazykánonie
Ukrajinský jazykánonie
Španielsky jazykánonie

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE
Meno: Eva Vargová
Jakobyho 4
040 01 Košice
0904 219 375
kevargova@gmail.com