Mgr. Anita Dúbravská

Preklady z anglického a francúzskeho jazyka do slovenčiny, aj opačne bez špecializácie

Profesionálny preklad textu v regióne Trnava
Počet rokov praxe: 14
Orientačná cena prekladu normostrany od 8,- do 11,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Francúzsky jazyknienie

Mgr. Anita Dúbravská
Meno: Mgr. Anita Dúbravská
Špačinská cesta 23
917 01 Trnava
0905 740 356
dubravska.anita@gmail.com