SONAS

Preklady z/do nemeckého jazyka, aj technické texty, či ekonomická nemčina. Flexibilita, serióznosť, diskrétnosť, cenová prístupnosť. Som držiteľkou skúšky z odbornej ekonomickej nemčiny, som držiteľkou vyššieho jazykového certifikátu podľa CEF stupeň B2-C1. Prekladala som v stavebnej firme obchodné zmluvy vrátane odborných termínov plus kompletný obchodný styk.

Profesionálny preklad textu v regióne Spišská Nová Ves
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena prekladu normostrany neuvedená.

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazyknienie

SONAS
Meno: Ing. Soňa Šiserová
0944 058 446
sonasiser@gmail.com