ANRE

Preklady v oblasti elektrotechnika, manuály, úradné preklady dokladov.

Profesionálny preklad textu v regióne Sobrance
Počet rokov praxe: 20
Orientačná cena prekladu normostrany od 9,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánonie

ANRE
Meno: Rejtová
Komenského 26
073 01 Sobrance
0904 434 666
itelso@itel.sk