Karol Verbich

Preklady z NJ a do NJ, 20 rokov praxe pre Humboldt IDŠ Bratislava a Humboldt Wien

Profesionálny preklad textu v regióne Malacky
Počet rokov praxe: 46
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazyknienie
Nemecký jazyknienie
Ruský jazyknienie

Karol Verbich
Meno: Karol Verbich
Clementisa 2650
901 01 Malacky
0905 435 563
verbichk@stonline.sk