T&U Ing. Monika KOŠÚTHOVÁ

Prekladateľské služby - nemecký jazyk, SÚDNE a ÚRADNÉ preklady /aj s pečiatkou/ z/do NEMECKÉHO jazyka. Registrácia na MS SR.

Profesionálny preklad textu v regióne Považská Bystrica
Počet rokov praxe: 26
Orientačná cena prekladu normostrany od 19.92,- do 19.92,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Nemecký jazykánoáno

T&U Ing. Monika KOŠÚTHOVÁ
Meno: Ing. Monika Košúthová
Rozkvet 2030/58-40
017 01 Považská Bystrica
0904 839 925
monikakosuthova@gmail.com