Mgr. Milota Kubovčiaková

Preklady a tlmočenie z/do francúzskeho jazyka so zameraním na odborný technický jazyk, najmä v oblasti práva, ekonómie, elektrotechniky, automobilového priemyslu, strojárstva, zbrojárskeho priemyslu. Konzekutívne i simultánne tlmočenie kdekoľvek na Slovensku a v zahraničí. Certifikát súdneho tlmočníka a prekladateľa pre francúzsky jazyk.

Profesionálny preklad textu v regióne Trnava
Počet rokov praxe: 26
Orientačná cena prekladu normostrany od 10,- do 20,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Francúzsky jazykánoáno
Španielsky jazyknienie

Mgr. Milota Kubovčiaková
Meno: Mgr. Milota Kubovčiaková
Nám. 7. apríla 414
906 13 Brezová pod Bradlom
0903 269 803
milota.kubovciakova@stonline.sk