Alena Pišková

Skúsenosti s prekladmi z medicíny, histórie, mám záujem i o preklad beletrie. Pedagogická fakulta UK Trnava, 32 ročná prax v školstve - anglický a slovenský jazyk.

Profesionálny preklad textu v regióne Trenčín
Počet rokov praxe: 43
Orientačná cena prekladu normostrany od 5,- do 7,- €

JazykSúdne prekladyTlmo- čenie
Anglický jazykánonie
Slovenský jazykánonie

Alena Pišková
Meno: Alena Pišková
Mateja Bela 34
911 08 Trenčín
0902 527 017
alenapis@gmail.com